Đơn vị tài trợ

KIM CƯƠNG VÀNG BẠC ĐỒNG
500 Triệu 300 Triệu 200 Triệu 100 Triệu
01 Đơn vị 02 Đơn vị 05 Đơn vị 10 Đơn vị
Logo xuất hiện vị trí Kim Cương.
12 Gian hàng VIP
Nhận được DATA khách hàng
Phát biểu, nhắc tên trong Lễ khai mạc
Các quyền lợi khác theo thỏa thuận
Logo xuất hiện vị trí Vàng
07 Gian hàng VIP
Nhận được DATA khách hàng
Phát biểu, nhắc tên trong Lễ khai mạc
Các quyền lợi khác theo thỏa thuận
Logo xuất hiện vị trí Vàng
04 Gian hàng VIP
Nhận được DATA khách hàng
Phát biểu, nhắc tên trong Lễ khai mạc
Các quyền lợi khác theo thỏa thuận
Logo xuất hiện vị trí Vàng
07 Gian hàng VIP
Nhận được DATA khách hàng
Các quyền lợi khác theo thỏa thuận